Strona główna
Kazimierz Dolny
Aktualności
Kronika wydarzeń
Muzea i Galerie
Hotele, Pensjonaty
Bary, Restauracje
Trasy turystyczne
Historia, Zabytki
Miasta partnerskie
Mapy, Sztychy, Ryciny
Urząd Miasta
Archiwum
Wieści z Gapiej Góry
Linki, sznurki, troczki..
KALENDARIUM
prowadzenie strony
i zdjęcia:
Stefan Kurzawiński
MISS BULWARU
NADWIŚLAŃSKIEGO

Zdjęcia: Wojciech Malina


Środa

© Copyright by
STUDIO Art & Design


Festiwal Filmowy i Artystyczny Lato Filmow - Kazimierz 2000.Autor plakatu:Piotr Fąfrowicz FESTIWAL FILMOWY I ARTYSTYCZNY LATO FILMÓW
Kazimierz Dolny 4 - 13 sierpnia 2000r.

Podobnie jak w roku ubiegłym, w naszej witrynie będziemy relacjonować przebieg najważniejszych wydarzeń tegorocznego Lata Filmów, korzystając z materiałów uzyskanych z Biura Festiwalu oraz ścisłej współpracy z codziennym pismem festiwalwym - Bulwar Nadwiślański.
      Stefan Kurzawiński
ORGANIZATORZY:
DYREKTOR FESTIWALU - Roman Gutek
PRZEWODNICZĄCY RADY FESTIWALOWEJ - Sławomir Rogowski
V-ce DYREKTOR d/s PR - Maciej Zabojszcz
- BPiM FILMAR
DYREKTOR PRODUCENT FESTIWALU - Krzysztof Paduch
ZAKWATEROWANIE GOŚCI I DZIENNIKARZY - Grażyna Chyrchel
REDAKTOR "BULWARU NADWIŚLAŃSKIEGO" - Maciej Mazur
1. KALENDARIUM PROJEKCJI FILMOWYCH
2. PROGRAM IMPREZ ARTYSTYCZNYCH

13 SIERPNIA - NIEDZIELA - migawki
BYLO HEJNALISTÓW WIELU O tym, co wspólnego ma hejnał mariacki z poezją, mieli okazję przekonać się ci, którzy mimo chłodnej nocy przybyli na wczorajsze spotkanie "Wszystko jest poezją poeci w piosence" do Kuncewiczówki. W świetle nastrojowych pochodni na pytania odpowiadali: Anna Saraniecka, Andrzej Zenczewski, Mirosław Czyżykiewicz i Andrzej Garnczarek. Pierwsze pytanie zadał reporter Bulwaru. - Na ile współczesna poezja jest zależna od kaprysów rynku? wypalił nasz wysłannik do Andrzeja Garnczarka. Ten odpowiedział, że choć świadomie zrezygnował z najbardziej abstrakcyjnych tematów, to nie wyrzekł się krytycznego spojrzenia na rzeczywistość. Jak twierdzi, udaje mu się wpasować artyzm poezji w aktualne oczekiwania odbiorców. Podobnie, choć innymi metodami, w dużo bardziej populistyczne oczekiwania odbiorców, próbuje wpasować się Andrzej Zeńczewski. Zapytany o rolę "wspomagaczy" w twórczości współczesnych bardów, powątpiewał w ich negatywne działanie. Wskazał, istniejącą jego zdaniem, granicę między używaniem, a destrukcyjnym nadużywaniem. Ze spontanicznym odbiorem spotkało się stwierdzenie, że "ponieważ trudno ustalić okoliczności spłynięcia weny, jak również nie sposób wskazać czasu trwania olśnienia, pod tym względem poezja podobna jest do hejnału mariackiego". Najmniej zmartwiony kaprysami odbiorców wydawał się Mirosław Czyżykiewicz. Pochwalił się, że sprzedał 15 tysięcy płyt, ale nie dał się namówić na występ. Wystąpiła za to Renata Przemyk. JAGGER

  4 SIERPNIA - PIĄTEK
  5 SIERPNIA - SOBOTA
  6 SIERPNIA - NIEDZIELA
  7 SIERPNIA - PONIEDZIAŁEK
  8 SIERPNIA - WTOREK

10 SIERPNIA - CZWARTEK
11 SIERPNIA - PIĄTEK
12 SIERPNIA - SOBOTA
13 SIERPNIA - NIEDZIELA
4 POWRÓT

KALENDARIUM IMPREZ FILMOWYCH
PROGRAM IMPREZ ARTYSTYCZNYCH