GALERIA MALARSTWA
prowadzenie strony
i zdjęcia:
Stefan Kurzawiński

© Copyright by
STUDIO Art & Design
Herb miasta
Kazimierz Dolny KAMIENICA CELEJOWSKA
Oddział Muzeum Nadwiślańskiego.
ul. Senatorska 11/13 tel. 081/8810 104


Siedzibą oddziału jest Kamienica Celejowska - budowla uznana za szczytowe dzieło w rozwoju polskiej kamienicy mieszczańskiej okresu manieryzmu. Wzniesiona w 1635r. Zbiory liczą ponad 5000 eksponatów z dziedziny archeologii, historii, sztuk pieknych, głównie malarstwa z lat 1918 - 39 powstałego w kręgu artystycznym prof. Tadeusza Pruszkowskiego. Do zwiedzania dwie wystawy stałe: "Kazimierz Dolny - czas miniony" oraz "Malarze Kazimierza Dolnego". Ponadto oddział organizuje wystawy czasowe poświęcone historii i sztuce.
Wystawy czynne są codziennie:
- w okresie od 1 maja do 30 września w godz. :
wtorek, środa, czwartek, niedziela od 10.00 do 17.00
piątki i soboty od 10.00 do 19.00
poniedziałki nieczynne
- w okresie od 1 października do 30 kwietnia w godz.:
wtorek, środa, czwartek i niedziela od 10.00 do 15.00
piątki i soboty od 10.00 do 17.00
poniedziałki nieczynne
z wyjątkiem Nowego Roku, pierwszego dnia Wielkanocy, Bożego Ciała (zamknięte do godz. 13.00, od godz. 13.00 otwarte dla zwiedzających), 1 i 11 listopada oraz pierwszego dnia Bożego Narodzenia.
CENY:
bilet normalny - 5, 00 zł. bilet ulgowy - 3, 00 zł.
karnet rodzinny dla dwojga opiekunów z dziećmi do lat 13 - 10,00 zł.
lekcja muzealna - 20,00 zł.
oprowadzanie po wystawach - 10,00 zł.
prelekcja, odczyt, zajęcia warsztatowe, wycieczka - 80,00 zł.
wstęp wolny - środa
karnet na wszystkie ekspozycje w Kazimierzu Dolnym (bez Zamku w Janowcu) ważny 1 miesiąc od dnia sprzedaży:
normalny - 12,00 zł
ulgowy - 7,00 zł
Uczestnicy lekcji muzealnych, odczytów, prelekcji i zajęć warsztatowych odbywających się na ekspozycjach muzealnych obowiązani są ponadto do wykupienia jednorazowych biletów wstępu do Muzeum. Zamówienia na lekcje, odczyty, prelekcje, zajęcia warsztatowe i wycieczki należy zgłaszać listownie lub telefonicznie nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem.

KOLONIA ARTYSTYCZNA W KAZIMIERZU DOLNYM XIX - XXIw.
Ekspozycja stała.
"Fantazja kazimierska" Teresy Roszkowskiej wprowadza w atmosferę kolonii artystycznej w Kazimierzu Dolnym. Ukształtowałą się ona w latach miedzywojennych na gruncie ponad wiekowych już tradycji artystycznych miasteczka. Tworzyli ją malarze z kręgu Tadeusza Pruszkowskiego skupieni w "Bractwie św. Łukasza". W jego skład wchodzili: Bolesław Cybis, Bernard Frydrysiak, Jan Gotard, Aleksander Jędrzejewski, Eliasz Kanarek, Antoni Michalak, Jan Podoski, Stefan Płużański, Mieczysław Schulz, Czesław Wdowiszewski, Jan Wydra, Jan Zamoyski oraz założyciel bractwa - Tadeusz Pruszkowski. Kolonia artystyczna w Kazimierzu żyje i rozwija się nadal, co obrazuje część ekspozycji poświęcona malarstwu po 1945 roku, aż po dzień dzisiejszy.
Kazimierz był przez wieki miastem dwóch kultur; polskiej i żydowskiej. Przypomina o tym fragment ekspozycji ukazujący przedmioty kultu kultury żydowskiej tzw. judaica. Jest pośród nich rodał - zwój pergaminowy z tekstem Tory, wokół której skupiały się obrzędy liturgiczne w synagogach. Dla kultu domowego szczególnie charakterystyczne były lampki używane podczas świąt Chanuki. Skromny lichtarz to jeden z niewielu przedmiotów ocalałych z wyposażenia zniszczonej podczas II wojny synagogi kazimierskiej.


Powrót


W NASZYCH ZBIORACH ! ! !
Jeśli szybkość transmisji jest wystarczająca - zdjęcia zmieniają się losowo co 10 sek. Netscape coś nie lubi tego skryptu. A szkoda :-( POZOSTAŁE ODDZIAŁY :
Muzeum Przyrodnicze
Muzeum - Zamek w Janowcu
Muzeum Sztuki Złotniczej
Galeria Letnia

EKSPOZYCJE:

Makieta Kazimierza 1910r.

Pracownia A. Michalaka

Widok ogólny