Serwis Internetowy Kazimierza Dolnego

WNĘTRZA DWORU
prowadzenie strony
i zdjęcia:
Stefan Kurzawiński

© Copyright by
STUDIO Art & Design
Herb miasta
Kazimierz Dolny MUZEUM - ZAMEK w Janowcu
Oddział Muzeum Nadwiślańskiego.
24-123 Janowiec ul. Lubelska 20
tel/fax 081/ 8815 228 czynny /wt. niedz. 10-17 /

Siedzibą oddziału jest zespół budowli: zamek oraz dwór z budynkami gospodarczymi. Zbiory, to ponad 1000 eksponatow z dziedziny sztuk pięknych, rzem. artystycznego, archeologii, historii i etnografii. Zamek bastejowy wzniesiony na pocz. XVI w. i rozbudowywany do XVIII w. był siedzibą rodów Firlejów, Tarłów i Lubomirskich. Z jego budową związani są wybitni architekci i rzeźbiarze: Santi Gucci Florentino, Giovani Batista Falconi, i Tylman z Gameren. Do zwiedzania; dziedziniec, krużganki i tarasy widokowe na pradolinę Wisły oraz Dom Północny z wystawą "Historia zamku"

Na początku XIX wieku, głównie wskutek działań wojennych, zamek w Janowcu uległ znacznemu zniszczeniu. Kolejnych właścicieli nie było stać na przywrócenie mu dawnej świetności. Stopniowo zaczął więc popadać w coraz większą ruinę. Od 1975 roku w zamku, który został nabyty przez Muzeum Nadwiślańskie podjęte zostały na wielką skalę prace budowlane i konserwatorskie, w wyniku których zabezpieczono go w stanie trwałej ruiny oraz częściowo odbudowano. Powstałe w ten sposób wnętrza wykorzystano dla celów muzealnych i turystycznych.
W odrestaurowanych wnętrzach prezentowana jest ekspozycja prowadzonych przez wiele lat wyników badań archeologicznych, projektów rewaloryzacji, modeli zamku z trzech faz jego budowy i rozbudowy. Faza I obejmowała lata 1507-1526, a faza II ok. 1580r. (obie realizowane przez ród Firlejów) oraz faza III ok. 1640r. która była rezlizowana przez ród Tarłów. W okresie późniejszym nie dokonywano już tak gruntownej przebudowy bryły zamku. Zmian dokonywano głównie we wnętrzach, dostosowując je do potrzeb i gustu kolejnych właścicieli.
Ponadto w komnatach eksponowane są portrety i herby niektórych właścicieli zamku (m. innymi Andrzeja Firleja (kasztelana lubelskiego - który był uznanym przywódcą szlachty małopolskiej) oraz Jerzego Sebastiana Lubomirskiego (marszałka wielkiego koronnego, przeciwnika dynastii Wazów i rokoszanina). Obrazy i rysunki przedstawiające dawne widoki zamku, płaskorzeźby renesansowe, kopie pomników nagrobnych, meble i sprzęty oraz stroje dawnej szlachty, stanowią uzupełnienie wystroju tej części zamku.
Powrót


POZOSTAŁE ODDZIAŁY :
Kamienica Celejowska
Muzeum Przyrodnicze
Muzeum Sztuki Złotniczej
Galeria Letnia

ZESPÓŁ ZABYTKOWY:
Dwór z Moniak k/Urzędowa
Spichlerz z Podlodowa
Widok ogólny zabudowań