Serwis Internetowy Kazimierza Dolnego

ZBIORY SZTUKI
WSPÓŁCZESNEJ


prowadzenie strony
i zdjęcia:
Stefan Kurzawiński
© Copyright by
STUDIO Art & Design

Herb miasta
Kazimierz Dolny MUZEUM SZTUKI ZŁOTNICZEJ
Oddział Muzeum Nadwiślańskiego.
ul. Zamkowa 2 tel. 081/ 8810 080, czynna / wt. - niedz. 10-16 /

Muzeum Sztuki Złotniczej jako jedyna placówka tego typu w Polsce gromadzi wyroby dawnego i współczesnego złotnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem złotników polskich i w Polsce działających. Kolekcja złotnictwa liczy ok. 1500 eksponatów i pochodzi w znacznej części z daru dokonanego w 1979r. przez Jędrzeja Jaworskiego - inicjatora powstania tego Muzeum, Zbiory Muzeum w dalszym ciągu uzupełniane są zakupami własnymi, depozytami innych muzeów oraz darami i depozytami współczesnych artystów - złotników.
Zbiory Muzeum prezentowane są w następujących blokach tematycznych:
- Kultowe srebra chrześcijańskie i judaistyczne XV-XX w.
- Srebra stołowe mistrzów rosyjskich i zachodnioeuropejskich XVIII-XIX w.
- Srebra stołowe polskich ośrodków złotniczych XVIII-XIX w.
- Warszawskie srebra od schyłku XVIII do końca XIX w.
- Polskie złotnictwo współczesne.


Do roku 2003 mieściła się tu - GALERIA DZWONNICA
"Gdzie tak naprawdę tworzył Szekspir - czyli nieznane kartki z dziejów Kazimierza"
Ten niezwykły pomysł zbiorowego namalowania obrazu powstał w kręgu członków Kazimierskiej Konfraterni Sztuk. U podstaw idei legła przewrotna myśl, że rozkwit Kazimierza Dolnego pokrywał się w czasie z twórczością Williama Szekspira - a skoro tak, to gdyby znał nasze miasteczko, niechybnie nie mógłby się oprzeć jego urodzie. A wtedy, kto wie? Może akcja jednego ze słynnych dramatów zyskałaby nową scenerię? Patronat nad obrazem sprawowało Muzeum Nadwiślańskie. Obraz malowany był przy otwartej kurtynie, tak że publiczność mogła obserwować go in statu nascendi. Odsłonięcie obrazu, nastąpiło 18 lutego 2001r. w Galerii Dzwonnica.

PowrótW NASZYCH ZBIORACH ! ! !
JePli szybkoPć transmisji jest wystarczaj+/-ca - zdjęcia zmieniaj+/- się losowo co 10 sek. Netscape coP nie lubi tego skryptu. A szkoda :-( POZOSTAŁE ODDZIAŁY:
Kamienica Celejowska
Muzeum - Zamek w Janowcu
Muzeum Przyrodnicze
Galeria Letnia

ZBIORY SZTUKI DAWNEJ