Strona główna
Kazimierz Dolny
Aktualności
Kronika wydarzeń
Muzea i Galerie
Hotele, Pensjonaty
Bary, Restauracje
Trasy turystyczne
Historia, Zabytki
Mapy, Sztychy, Ryciny
Urząd Miasta
Archiwum
Wieści z Gapiej Góry
STUDIO "art & design"
Linki, sznurki, troczki
prowadzenie strony
i opracowanie zdjęć:
Stefan Kurzawiński

PRAKTYCZNE INFORMACJE:

URZĄD BURMISTRZA© Copyright by
STUDIO Art & Design


Witaj !   Witryna jest często aktualizowana - korzystaj z funkcji "ODŚWIEŻ"
Serwis Internetowy Kazimierza Dolnego
Strona oficjalna
STAUFEN ... miasteczko Staufen położone jest w południowo - zachodniej części Niemiec - Badenii - Wirtenbergii, u stóp Szwarcwaldu. Staufen nazywane Miastem Fausta /żył tutaj historyczny Doktor Faustus/ zachwyca swym malowniczym położeniem i piękną architekturą.
WSPÓŁPRACA PARTNERSKA między Kazimierzem Dolnym a Staufen, rozpoczęła się w maju 1992 roku. Wówczas Kazimierz Dolny odwiedziła oficjalna delegacja miasta Staufen. W lipcu 1994 roku, podczas pobytu w Staufen władz miasta Kazimierza, zostało podpisane porozumienie partnerskie. Podczas tej wizyty delegacja promowała Kazimierz Dolny prezentując wystawę obrazów kazimierskich malarzy, plansze plastyczno - tekstowe i fotograficze oraz specjalność naszego regionu - wyroby z wikliny. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem i na prośbę władz Staufen pozostała na okres 3 miesięcy.Kaszty pobytu delegacji i zorganizowania wystawy zrefundowała Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej w Warszawie. Dotychczasowy przebieg współpracy partnerskiej pomiędzy Staufen a Kazimierzem Dolnym, w dużym skrócie, przedstawia się następująco; W sierpniu 1995 r. Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzu otrzymało zaproszenie do podjęcia współpracy ze szkołą Faust-Gimnasium w Staufen. Wyjazd grupy uczniów z Liceum odbył sięw marcu 1996r. W maju 1996r. 5-osobowa grupa z Kazimierza przebywała w Staufen na 3-tygodniowym kursie języka niemieckiego w Instytucie Goethego. Drugą część kursu dla tych osób zorganizowano w październiku 1998r. Grupa otrzymała podręczniki i książki do ćwiczeń z języka niemieckiego, które zostały przekazane germanistom w szkołach podstawowych. Kazimierski Ośrodek Kultury i pracownicy Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, planują zorganizowanie w Kazimierzu kursu języka polskiego dla osób chętnych ze Staufen. W październiku 1996r. władze miasta Staufen podarowały dla Kazimierza leki i sprzęt ortopedyczny /4 wózki inwalidzkie, 3 szafki szpitalne z wysuwanymi blatami, 5 szt. kul, 4 laski na stojakach, 3 łóżka szpitalne /któty został przekazany Rejonowej Przychodni Zdrowia w Kazimierzu oraz Domowi Opieki Społecznej w Cholewiance /gmina Kazimierz/. Również w październiku 1996r. 5- osobowa delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej z Kazimierza przebywała w Staufen na uroczystościach otwarcia nowej strażnicy. W czerwcu 1997r. delegacja strażaków ze Staufen gościła w Kazimierzu, uczestnicząc w uroczystościach 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchoniowie /gmina Kazimierz/. Komitet Partnerski w Staufen organizuje również wyjazdy dla bezrobotnych z naszego terenu do pracy zarobkowej przy zbiorze winogron, zapewniając przy tym bezpłatne noclegi i częściowe wyżywienie. Wyjazdy takie organizowane były w okresie października w latach 1996 - 1998. Również w tym roku do Staufen wyjechała następna grupa bezrobotnych. W maju 1998r. odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej z udziałem 15-osoboewj delegacji miasta Staufen z okazji przyznania burmistrzowi Staufen grafowi Karlowi Eugenowi von Hohenthal tutułu "Honorowego Obywatelstwa Miasta Kazimierza Dolnego". Podczas tego pobytu delegacja Staufen zwiedziła miasto i okolice. Odbyła również spotaknie z członkami Stowarzyszenia Inicjatywa Kulturalna Kazimierz - Berlin i Klubu Rotariańskiego. W trakcie pobytu delegacja miasta Staufen przekazała kwotę 1300 DM na remont przedszkola w Kazimierzu Dolnym. W kwietniu 1998r. na skwerku w centrum Kazimierza, na zlecenie władz miasta stanął słup - drogowskaz miast partnerskich: Staufen, Berlin-Steglitz i Hortobagy. W lipcu 1998r. w Staufen odbyły się występy chórów miast partnerskich, na które został zaproszony działający przy Kazimierskim Ośrodku Kultury chór CANTEMUS. Z informacji uzyskanych od organizatorów, chór wyróżnił się wysokim poziomem prrezentacji. Unia Europejska w Brukseli dofinansowała koszty podrózy chóru kwotą 1350ECU. W lutym 1999r. przebywał z wizytą w Kazimierzu mieszkający w Staufen, prof. Norbert Boteram z Wyższej Szkoły Pedagogicznej we Freiburgu wraz z małżonką. Wizytował on lekcję języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Kazimierzu. Spotkał się również z dyrekcją Szkoły - wysoko oceniając metodę pracy germanistki prowadzącej lekcję. Profesor Norbert Boteram nawiązał również kontakty z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. 26 lipca 1999r. obchodzono w Staufen 5-lecie partnerstwa naszych miast. W uroczystościach w Staufen uczestniczyła 30-osobowa delegacja z Kazimierza Dolnego. W dniach 24-26 września 1999r. w Staufen przebywała grupa rzemieślników z terenu gminy Kazimierz Dolny oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Na uroczystościach "Sztaufeńskiej Jesieni" - tradycyjnie obchodzonego święta rzemieślników. Mamy nadzieję, że ta "Kronika" współpracy Staufen - Kazimierz Dolny, ku pożytkowi i satysfakcji obu miast partnerskich, będzie miała swój niekończący się ciąg dalszy.

STAUFEN
 
Staufen Ratusz
 
Obraz Franciszka Kmity