Strona główna
Kazimierz Dolny
Aktualności
Muzea, galerie, artyści
Hotele, Pensjonaty
Bary, Restauracje
Trasy turystyczne
Historia, Zabytki
Miasta partnerskie
Mapy, Sztychy, Ryciny
Urząd Miasta
Archiwum
Wieści z Gapiej Góry
Linki, sznurki, troczki..
prowadzenie strony
i zdjęcia:
Stefan Kurzawiński"Dramatis personae"
obrazu


dr Waldemar Odorowski
- "kierownik obrazu"

Cezary Garbowicz
- szef grupy artystycznej

Bartłomiej Michałowski

© Copyright by
STUDIO Art & Design


SZEKSPIR W KAZIMIERZU ?

"Gdzie tak naprawdę tworzył Szekspir
- czyli nieznane kartki z dziejów Kazimierza." (1)
Rozpoczęciu wielkiego malowania
towarzyszyło zainteresowanie mediów
Ten niezwykły pomysł zbiorowego namalowania obrazu powstał w kręgu członków Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. U podstaw idei legła przewrotna myśl, że rozkwit Kazimierza Dolnego pokrywał się w czasie z twórczością Wiliama Szekspira - a skoro tak, to gdyby znał nasze miasteczko, niechybnie nie mógłby się oprzeć jego urodzie. A wtedy, kto wie? Może akcja jednego ze słynnych dramatów zyskałaby nową scenerię?
W malowaniu obrazu wzięło udział 17. artystów, członków Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. Patronat nad obrazem objęło Muzeum Nadwiślańskie. Obraz malowany był przy otwartej kurtynie, a więc publiczność mogła obserwować go in statu nascendi. Odsłonięcie obrazu, nastąpiło 18 lutego 2001r. w Galerii Dzwonnica. Dotychczas obraz prezentowany był w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie, podczas tegorocznego Lata Filmów w Kazimierzu oraz w Teatrze Ziemi Lubuskiej w Zielonej Gorze.
W takiej postaci obraz wyruszył w swą wędrówkę po kraju
Każdy arysta wybrał
najdogodniejsze miejsce i pozycję.
Kto na klęczkach...... ....kto na stojąco.... ....kto na drabinie.
Waldemar "Diabeł" Wojczakowski 
- maluje niebo :-)
Patrzcie - krzyknął "Diabeł", 
na obrazie siadło jakieś robactwo Rzeczywiście. Była to
ogromna ważka Ale skąd się wzięła,
wiedzieli tylko nieliczni.

Dalej > > >