Strona główna
Kazimierz Dolny
Aktualności
Muzea i Galerie
Hotele, Pensjonaty
Bary, Restauracje
Trasy turystyczne
Historia, Zabytki
Miasta partnerskie
Mapy, Sztychy, Ryciny
Urząd Miasta
Archiwum
Wieści z Gapiej Góry
Linki, sznurki, troczki..
prowadzenie strony
i zdjęcia:
Stefan Kurzawiński"ZAĆMIENIE".
W Kazimierzu - mieście dwóch księżyców zaćmienie słońca powino wyglądać nieco inaczej niż w pozostałej części kraju. Czy właśnie tak?
Jak się jednak okazało, w Kazimierzu tak jak wszędzie, tarczę słoneczną zasłonił również tylko jeden księżyc.Leszek Długosz

© Copyright by
STUDIO Art & Design


KSIĘGA XXVII


Andrzej Kołodziejek nie żyje
W niedzielę 11 listopada, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł znany artysta malarz Andrzej Kołodziejek.
Urodzony w 1935 r.studia ukończył na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w Warszawie w pracowni prof. Artura Nachta - Samborskiego. W latach 1970 - 78 był prezesem Oddz. Lubelskiego ZPAP oraz wykładowcą a Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Kazimierzu Dolnym 15 list. b.r.

Zebranie wyborcze Kazimierskiej Konfraterni Sztuki.
W sobotę 3 listopada w Kazimierskim Ośrodku Kultury odbyło się długo oczekiwane zebranie wyborcze Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. Zgodnie z przewidywaniem ogółu, prezesem został Cezary Garbowicz, a w skład Zarządu weszli; Bartłomiej Michałowski, Tadeusz Michalak, Waldemar Odorowski, Zbigniew Lemiech, Mieczysława Łazorek i Nina Raczyńska. Zebrani uchwalili także statut Konfraterni oraz podstawowe kierunki działania na rok bieżący.

Immatrykulacja w Kolegium Sztuk Pięknych.
W piątek 26 października odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów kazimierskiego Kolegium Sztuk Pięknych. Po koncercie w Farze prof. Jerzy Harasymiuk wręczył indeksy pierwszym studentom uczelni. Po uroczystości zebrani, racząc się gulaszem obserwowali walki rycerskie, zwiedzili dwie wystawy; prac studentów oraz prac pedagogów wydziału. Całość zwieńczyła kolacja w pięknej sali piekarni Cezarego Sarzyńskiego.

Inauguracja działalności
Lubelskiej Izby Rzemieślniczej
We wtorek 16 października odbyła się uroczysta inauguracja Lubelskiej Izby Rzemieślniczej, która zbiegła się z uchwaleniem ustawy o rzemiośle oraz przyjęciem lubelskiej Izby w skład Związku Rzemiosła Polskiego. W obchodach wzięli udział v-prezes Komitet RTV J.Sęk, senator RP K. Pawełek, posłowie St. Głębocki i J. Żywiec oraz prezydent Lublina Zb. Wojciechowski. Wieczorem odbył się bankiet w nowo otwartej sali recepcyjnej piekarni C. Sarzyńskiego.

Wsiąść do pociągu ...
Przed zbliżającymi się wyborami do władz stowarzyszenia, kazimierscy konfratrzy postanowili zorganizować wycieczkę integracyjną kolejką wąskotorową z Karczmisk do Nałęczowa i z powrotem. Nasyceni pięknem krajobrazów (i piwem - S.K.) przeżywszy napad "bandy" studentów, wycieczka zakończyła się ogniskiem w okolicach Wilkowa. Okazało się, co zostało przyjęte ze smutkiem, że był to ostatni kurs nałęczowskiej kolei wąskotorowej, która ulega likwidacji.