Strona główna
Kazimierz Dolny
AktualnoPci
Muzea i Galerie
Hotele, Pensjonaty
Bary, Restauracje
Trasy turystyczne
Historia, Zabytki
Miasta partnerskie
Mapy, Sztychy, Ryciny
Urz+/-d Miasta
Archiwum
WiePci z Gapiej Góry
Linki, sznurki, troczki..
prowadzenie strony
i zdjęcia:
Stefan KurzawińskiW KAZIMIERZU DOLNYM
Konrad Nawrocki

Album zawiera bogaty 
zbiór zdjęć starego Kazimierza
najwybitniejszych polskich
artystów fotografików

© Copyright by
STUDIO Art & Design


KSIĘGA XXX
... ZA SZCZEGÓLNY WKŁAD W ŻYCIE KULTURALNE MIASTA
Jak się dowiedzieliśmy ze źródeł dobrze poinformowanych, w piątek 15 lutego w Kazimierskim Ośrodku Kultury wręczone zostały dyplomy władz Miasta "Za szczególny wkład w żyie kulturalne Kazimierza Dolnego" Wśród nagrodzonych znaleźli się: rektor UMCS prof. Marian Harasimiuk, dziekan Wydziału Artystycznego tejże uczelni Grzegorz Mazurek, poeta i bard Leszek Długosz, reżyser filmów dokumentalnych Tadeusz Pałka, dyrektor kazimierskiego Zespołu Szkół Zawodowych Jerzy Zieliński, architekt i malarz Tadeusz Michalak, dziennikarki radiowe; Danuta Bieniaszkiewicz i Katarzyna Michalak oraz dziennikarze prasowi; Grzegorz Józefczuk - GW Gazeta w Lublinie, Ryszard Nowicki - Gazeta Puławska i Hanna Bednarzewska - Kurier Lubelski

STEFAN KURZAWIŃSKI - PORTRET NIEOBIEKTYWNY
W niedzielę 10 lutego w Galerii Muzeum NadwiPlańskiego Dzwonnica otwarta została wystawa fotografii Stefana Kurzawińskiego nosz+/-ca tytuł "Portret nieobiektywny." Prezentowane fotografie powstały w wyniku cyfrowej obróbki obrazu, z zastosowaniem techniki komputerowej. Autor, posiadaj+/-cy w swych zbiorach ponad 25 000 zdjęć reporterskich dokonał wyboru twarzy, które jego zdaniem spełniały kryteria portretu. Żaden z pokazanych na wystawie portretów nie był jednak wynikiem pozowania. Zdjęcia powstały w zwykłych okolicznoPciach. Spotkań, rozmów, obserwacji.

Malowanie canonem
Stefan Kurzawiński udowodnił, że fotografowanie przy pomocy elektroniki może być i twórcze i... ludzkie
Na otwart+/- w niedzielę w galerii Dzwonnica wystawę fotografii Stefana Kurzawińskiego składaj+/- się wył+/-cznie portrety osób mniej lub bardziej zwi+/-zanych z Kazimierzem Dolnym, mieszkańców, artystów, bywalców. Wszechobecna, także w fotografii, elektronika bywa często odbierana jako narzędzie manipulowania obrazem, służ+/-ce kreowaniu w nim nowych sfer znaczeń, lecz zarazem - deprecjonuj+/-ce "naturalnoPć" emocjonalnej warstwy dzieła.
Być może wszystko zależy od autora, bo wystawa w kazimierskiej galerii zaprzecza temu pogl+/-dowi. Stefan Kurzawiński nie ukrywa w eksponowanych portretach, iż stosuje elektronikę, lecz "elektroniczne ziarno" i elektroniczne sztuczki podporz+/-dkował plastycznej i psychologicznej idei obrazu. Urzeka dbałoPć o formę, o kompozycję kadru, o rozłożenie kolorów i Pwiateł, stwarzanie iluzji przestrzeni. Widać swobodę w posługiwaniu się technikami wywodz+/-cymi się z fotografii tradycyjnej, w zmiękczeniu, wzmacnianiu czy maskowaniu obrazu, w operowaniu ziarnem czy stosowaniu izohelii. Zaskakuje Pwiatło tych fotografii, Pwiatło magiczne, jakby było ono zewsz+/-d i znik+/-d. Swoboda i PwiadomoPć formy oraz techniki przywodz+/- na myPl porównanie do malarstwa - te fotografie s+/- po prostu zaskakuj+/-co malarskie. Owa malarskoPć ma też taki wymiar, iż - o dziwo - żadna reprodukcja nie oddaje oryginału.
Zabiegi techniczne artysta zastosował nie dla zabawy, lecz aby stworzyć wyraĄne, acz delikatnie krePlone psychologiczne wizerunki portretowanych postaci. Błysk oka, jego skupienie albo zasmucenie, podkrePlenie detali twarzy albo rozedrganie jej owalu, kolor szalika - różnie budowana jest emocjonalnoPć obrazu. Tytułu "Portret nieobiektywny" nie należy traktować jako zwolnienia autora od odpowiedzialnoPci za prawdziwoPć takich wizerunków. Portrety zawsze s+/- nieobiektywne, niemniej - zawsze w jakiP sposób prawdziwe.
Gazeta w Lublinie 12.02.02 Grzegorz Józefczuk

Sztuka portretu?
W kazimierskiej galerii "Dzwonnica" możemy oglądać dwadzieścia fotograficznych portretów mieszkańców i bywalców miasteczka. Tyle, spośród wielu swych prac zechciał pokazać ich autor - stefan Kurzawiński. Na wernisażu w obliczach z portretów odbijały się żywe twarze bohaterów fotografii. Zdjęciawykonane zostały aparatem cyfrowym, następnie poddano je obróbce komputerowej, która w większości polegała na zmiękczeniu obrazów i nadaniu im pastelowych tonacji - z czego najbardziej ucieszyły się zapewne panie, w większości portretowane przez pana Stefana. Pan Stefan, sam bardzo stylowy, z lekka portretowane damy przesłodził, przesłonił ich twarze romantyczną mgiełką, tak, że na wernisażu były chyba szczęślliwe. Nie zabrakło na wystawie także męskich portretów, także w cyfrowej woalce.
Zagladalem w zamyślone oczy sfotografowanych zapytując, gdzie kończy się sztuka Pana Stefana, a gdzie zaczyna Pana Photoshopa? Programu, który z każdej fotografii potrafi uczynić dowolne cuda. I pomyslałem, że gdyby te cuda wykonał Pan Stefan stylową Leicą na biało - czarnym filmie - to by dopiero były portrety. Choć są nimi przecież i tak. Bo "cyfrówka" zarejestrowała szlachetność twarzy, a studium tej szlachetności było tu autorskim zamiarem.
Dziennik Wschodni 14.02.02 Waldemar Sulisz

Artystyczne niespodzianki
Zima ne nalezy do spokojnego sezonu w życiu artystycznym Kazimierza. Ostatnio mieszkańcy miasta przeżyli dwie miłe niespodzianki. Bo tak należy nazwać wystawę fotograficzną Stefana Kurzawińskiego w Galeriii Dzwonnica pt "Portret nieobiektywny". Autor - artysta plastyk, malarz, autor pieknych prac ceramicznych, znany z projektowania wnętrz, także fotografuje, jak wydawało się dla gazet (piekne zdjęcia Stefana Kurzawińskiego wkazywały się m. innymi w naszym piśmie) i na redagowaną przez siebie internetową stronę Kazimierza. Mało kto wiedział, że"bawi się" on fotografią artystyczną, w dodatku tak trudną, jak portret. Większość mieszkańców Kazimierza nie wiedziała, ze jest portretowana aparatem artysty. Dlatego można się kłócić, czytytuł wystawy "Portret nieobiektywny" jest prawdziwy. A może tylko przekorny? Czy człowiek nie przybierający żadnej pozy do obiektywu, żadnej maski, nie jest jak najbardziej prawdziwy> Nie wnikajmy w szczegóły w szukaniu odpowiedzi na te pytania. Jedno trzeba powiedzieć: portrety są piękne, nie można fotografikowi odmówić wielkiej sztuki patrzenia na ludzi i przewidywania, co to znaczy obiektyw. Znajomość technicznej obróbki zdjęć, nie jest w tym przypadku rzeczą marginalną.
Gazeta Puławska 19.02.02 Now