Strona główna
Kazimierz Dolny
Aktualności
Kronika wydarzeń
Muzea i Galerie
Hotele, Pensjonaty
Bary, Restauracje
Trasy turystyczne
Historia, Zabytki
Miasta partnerskie
Mapy, Sztychy, Ryciny
Urząd Miasta
Archiwum
Wieści z Gapiej Góry
Linki, sznurki, troczki..
prowadzenie strony
i zdjęcia:
Stefan KurzawińskiW KAZIMIERZU DOLNYM
Konrad Nawrocki

Album zawiera bogaty 
zbiór zdjęć starego Kazimierza
najwybitniejszych polskich
artystów fotografików

© Copyright by
STUDIO Art & Design


KSIĘGA XDV


ZŁOTNICTWO POLSKIE I OBCE XV - XXI WIEKU.
Po wielu latach gościnnej ekspozycji w Kamienicy Celejowskiej, kolekcja sreber jedynego w Polsce Muzeum Sztuki Złotniczej (oddziału Muzeum Nadwiślańskiego) została zaprezentowana w nowym miejscu. Są to wnętrza dawnej Dzwonnicy przy ul. Zamkowej 2. Przypomnijmy, że trzonem kolekcji jest dokonany w 1979r. dar Jędrzeja Jaworskiego - inicjatora powstania Muzeum. W latach późniejszych zbiory były systematycznie powiększane drogą zakupów, darów i depozytów, głównie dzieł współczesnej sztuki złotniczej. Na nową ekspozycję złożył się wybór najcenniejszych sreber dawnych (od XV wieku) jak również duży zbiór sreber współczesnych twórców.DZIEŁA POZYSKANE.
Najnowsza wystawa "Dzieła pozyskane" jest plonem prawie dwuletnich zabiegów na drodze służbowej i kontaktów prywatnych, mających na celu wzbogacenie zbiorów o nowe eksponaty. Złożyły się na to zakupy, depozyty, lecz przede wszystkim dary. Jest wśród nich kilka dzieł naprawdę interesujących, a przy tym wyjątkowo cennych. Mianem rarytasu można określić "Widok na zamek w Janowcu" Franciszka Rusikiewicza (1819 - 1883). Obraz powstał ok. 1850 roku i jest najstarszym olejnym wizerunkiem tego obiektu. Z wcześniejszego okresu znane są: szkic E.J. Dahlberga (1656) miedzioryt S. Pufendorfera (1696) oraz akwarela Z. Vogla (1792). Sam malarz, może niezbyt znany, należał do kręgu pierwszych, jeszcze z romantycznym rodowodem, pejzażystów polskich. Wiadomo, że malował także Kazimierz, może więc uda się w przyszłości znaleźć obraz Rusikiewicza w tej tematyce.
Na uwagę zasługują także; malowany przez Tadeusza Pruszkowskiego portret jego ulubionej uczennicy Teresy Roszkowskiej z 1929 roku, jak też obraz samej Teresy Roszkowskiej "Ogródek" z 1931 roku. Z kręgu Roszkowskiej jest również " Martwa natura" Konrada Srzednickiego, serdecznego kolegi malarki z czasów studiów w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych i plenerów w Kazimierzu. Obraz ten przekazał w depozyt p. Andrzej Brylski z Łodzi, od dawna zaprzyjaźniony z Kazimierzem. Bardzo ciekawe są dwa obrazy z motywami Kazimierza z 1911 roku pędzla Zdzisława Jasińskiego (1863-1932). Ciekawostką zaś, portret ostatniego tragarza kazimierskiego - Dudka, narysowany przez Ewę Grzybowską - Czermak w 1950 r. będący darem Krzysztofa Pruszkowskiego. Na liście darczyńców odnajdziemy również nazwiska; Stanisława Baja, Urszuli Ślusarczyk, Daniela de Tramecourta, Tomasza Bachanka, Piotra "Tutka" Fąfrowicza, Marty i Marka Andałów, Krzysztofa "Krzyra" Raczyńskiego, Bartłomieja Michałowskiego, Cezarego Garbowicza, Michała Smółki oraz Tadeusza i Jana Michalaków. Większość z nich to członkowie Kazimierskiej Konfraterni Sztuki - ich piękny gest potwierdza bliskość współpracy Muzeum i Konfraterni. Na szczególną uwagę zasługują obrazy Jacka Sienickiego, wybitnego malarza, również związanego z Kazimierzem, będący darem wdowy po artyście p. Wandy Sienickiej.


TOGO - miedzy naturą a kulturą.
Sezon wiosenno - letni w Muzeum Przyrodniczym zapoczątkowany został wystawą fotografii o. Bonifacego Stanisława Kotrysa "Togo - między naturą, a kulturą". Na ekspozycję podzieloną na części tematyczne (środowisko, człowiek, życie, kultura, oświata itp.) składa się ponad sto barwnych zdjęć powstałych latach 1970 - 1993 podczas pracy misyjnej ojca Bonifacego w Togo. Ekspozycję uzupełniają eksponaty przyrodnicze i etnograficzne, wypożyczone z muzeów: Łowiectwa i Jeździećtwa w Warszawie, Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Otwarciu wystawy towarzyszyły odczyty z przeźroczami; autora zdjęć pt. "Cykle życia - od narodzin do śmierci" oraz Jacka Łapotta pt. "Tamberma i Somba - mieszkańcy glinianych zamków w północnym Togo i Beninie"