Strona główna
Kazimierz Dolny
Aktualności
Kronika wydarzeń
Muzea i Galerie
Hotele, Pensjonaty
Bary, Restauracje
Trasy turystyczne
Historia, Zabytki
Miasta partnerskie
Mapy, Sztychy, Ryciny
Urząd Miasta
Archiwum
Wieści z Gapiej Góry
Linki, sznurki, troczki..
prowadzenie strony
i zdjęcia:
Stefan KurzawińskiW KAZIMIERZU DOLNYM
Konrad Nawrocki

Album zawiera bogaty 
zbiór zdjęć starego Kazimierza
najwybitniejszych polskich
artystów fotografików

© Copyright by
STUDIO Art & Design


KSIĘGA XDVIII


LETNIE WIECZORY MUZYCZNE - 2003.
W sobotę 5 lipca 2003r. odbył się koncert inauguracyjny Letnich Wieczorów Muzycznych w Kazimierzu nad Wisłą - 2003. Dokonując otwarcia tegorocznych Wieczorów ks. Zdzisław Maćkowiak przypomniał historię remontu najstarszych w Polsce organów kazimierskiej fary - one to bowiem są główną siłą magnetyczną przyciągającą corocznie na koncerty rzeszę wiernych słuchaczy. W koncercie wystąpili: Rościsław Wygranienko - organy oraz Kwartet Klarnetowy Claribel. Słowo o muzyce wygłosił Jan PopisIRENA ŁAKOMIEC - KAMIŃSKA - ILUSTRACJE.
W sobotę 5 lipca 2003r. w Kuncewiczówce odbył się wernisaż wystawy ilustracji Ireny Łakomiec - Kamińskiej. Autorka jest absolwentką warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studiowała w pracowni prof. Janusza Stannego uzyskując dyplom w 1980r. W swojej pracy zawodowej zajmuje się głównie ilustracją książkową - od beletrystyki, poprzez bajki dla dzieci, aż do specjalistycznych albumów medycznych. W przedstawionych ilustracjach zwraca uwagę umiejętność syntezy, bogactwo wyobraźni oraz perfekcyjne opanowanie warsztatu. Na zdjęciu okładka książki Johna Irvinga "Hotel New Hampshire"JANUSZ MICHALIK - MALARSTWO.
W sobotę 5 lipca 2003r. w Kazimierskim Ośrodku Kultury odbył się wernisaż wystawy malarstwa Janusza Michalika. Autor, będący z zawodu inżynierem elektrykiem, w przeszłości członek zespołu konstruktorów sławnego na owe czasy mikrokomputera K-202 Jacka Karpińskiego, a potem przedstawiciel Szwajcarskich Linii Lotniczych SWISSAIR - od roku 1998 przerwał dotychczasową karierę zawodową całkowicie poświęcając się malarstwu. Warsztat malarski doskonalił u profesora warszawskiej ASP - Jacka Sempolińskiego. Swoje prace wystawiał m.innymi w Galerii Zapiecek, w Stawisku oraz w Kazimierzu - organizując wystawy we własnej pracowni.MARTA WERONIKA ANDAŁA - PASTELE.
W niedzielę 29 czerwca 2003r. w Galerii BOHEMA odbył się wernisaż wystawy Marii Weroniki Andały, na którym autorka - będąca absolwentką Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS - przedstawiła barwne pastele, w większości związane z Kazimierzem. We wstępie do katalogu Kamila Salwowska - Duk tak charakteryzuje twórczość M.W. Andały " ... Nie pragnie (Ona - dop. SK) odwzorowywać natury, lecz przetwarzać w sposób świadomy, uwarunkowany własnym stanem emocjonalnym. Artystka porównuje swoje prace ze scenografią teatralną, która powstaje dzięki łśczeniu gotowych elementów w nową tajemniczą, nastrojową całość."MOTYWY PRZYRODNICZE WE WSPÓŁCZESNYM EXLIBRISIE POLSKIM.
W Muzeum Przyrodniczym otwarta została wystawa exlibrisów, których inspiracją była przyroda. Prezentowanych jest ok. 250 prac autorstwa 14 grafików: Pawła Drozda, Alfreda Gaudy, Agnieszki Gozdór, Wojciecha Jakubowskiego, Zbigniewa Jóźwiaka, Andrzeja Kota, Krzysztofa Kmiecia, Krzysztofa Lachtary, Romana Muchy, Jerzego Napieracza, Bogdana Rutkowiaka, Heleny Sawickiej, Zbigniewa Strzałkowskiego oraz Czesława Kazimierza Wosia. Dodatkowym walorem ekspozycji jest fakt, że prezentowane exlibrisy wykonane zostały, praktycznie rzecz biorąc, prawie we wszystkich znanych technikach graficznych - od akwaforty do offsetu.XXXVII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH.
W niedzielę 29 czerwca 2003 zakończył się, trwający od piątku, Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Uczestniczyło w nim ok. 800 artystów z 11 województw. Poza konkursem wystąpiły również zespoły z Ukrainy i Litwy. Jury Festiwalu podkreśliło wysoki i wyrównany poziom artystyczny, bogatą reprezentację tradycyjnego repertuaru piesni i muzyki z wielu regionów Polski. Znalazło to swoje odbicie w przyznaniu dużej liczby nagród - aczkolwiek w niewysokich - z powodu ograniczonych środków finansowych. Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:
W kategorii Kapel:
BASZTY nie przyznano.
Trzy równorzędne I nagrody: Kapela Góralska z Białego Dunajca, Kapela Ludowa z Orzku, Kapela Ludowa "Dobrzelniacy",

W kategorii zespołów śpiewaczych:
BASZTY nie przyznano.
Cztery równorzędne I nagrody: Zespół Śpiewaczy "Szeszupa", Męska Grupa Śpiewacza "Podgórzanie", Męski Zespół Śpiewaczy z Godziszewa, Zespół Śpiewaczy z Zahorowa.

W kategorii solistów instrumentalistów:
BASZTĘ otrzymał Tadeusz Zygadło z Goniwilka Starego,
Cztery równorzędne I nagrody: Zdzisław Marczuk z Zakalinek, Eugeniusz Rebzda z Będkowa, Mieczysław Urbaniak z Goszczanowa Wroniaw, Adam Wyrwiński z Korzyc.

W kategorii solistów spiewaków:
BASZTĘ otrzymał Stanisław Fijałkowski z Chrzanowa,
Cztery równorzedne I nagrody: Stanisław Miśkiewicz z Sieradza, Julia Okoń z Rudy Solskiej, Szczepan Żęgota z Rutkowa, Janina Adamczyk z Dębiny.

W konkursie "Duży - Mały" najwyżej oceniono: Tomasza Kicińskiego z Kapelą Dudziarską z Bukowca Górnego oraz Edwarda Ignysia z Kapelą Dudziarską z Leszna.