Strona główna
Kazimierz Dolny
Aktualności
Kronika wydarzeń
Galerie i wystawy
Hotele, Pensjonaty
Bary, Restauracje
Trasy turystyczne
Historia, Zabytki
Miasta partnerskie
Urząd Miasta
Archiwum
Linki, sznurki, troczki..

prowadzenie strony
i zdjęcia:
Stefan Kurzawiński

Głosuj na naszą stronę w
Kaboom Top WWW
Plus! Minus! Głosuj! Serwis Internetowy Kaboom! Serwis Internetowy Kaboom - Kaboom Top WWW

© Copyright by
STUDIO Art & Design


ARCHIWUM - KSIĘGA V
W konkursie RADIA LUBLIN na najlepszy reportaż - w IV kwartale, jedno z czterech wyróżnień zdobyła KATARZYNA MICHALAK za "Bywalca". Jest to niezwykła historia psa, który mieszkając w Janowcu za swój teren uważa również Kazimierz, najczęściej pokonując Wisłę wpław. Zdarza się, jak mówią świadkowie, że nie gardzi też promem.

KRAJOBRAZY NADWIŚLAŃSKIE
W Muzeum Przyrodniczym odbyła się zbiorowa wystawa fotografii, na której swe prace /kolorowe i czarno-białe/ prezentowali; Tadeusz J.Chmielewski, Marek Kucharczyk i Jan Magierski /fot.obok/.
Była to rzadka okazja, by obejrzeć prace tak wytrawnych twórców, którzy posiadają niezwykły dar zatrzymania w kadrze ulotnego, niepowtarzalnego piękna nadwiślańskich krajobrazów w całej ich krasie i bogactwie.


KAZIMIERSCY MALARZE- W WARSZAWIE
W sobotę 29 stycznia b.r. o godz.12.00 w Centrum Taniej Książki "KRUK" przy ul. Koszykowej 63 - Hala Koszyki w Warszawie odbyło się otwarcie
GALERII MALARZY & GRAFIKÓW
KONFRATERNI ŚW. ŁUKASZA

We wstępie do zaproszenia Waldemar Odorowski napisał m. innymi; "...."Konfraternia" pokazuje, że tendencje, nurty, kierunki, a także mody w sztuce zmieniają się. Kazimierz i sztuka z nim związana trwa. I jeśli można uznać kolonię artystyczną w tym miasteczku za ostatnią w XX wieku, to jest ona również pierwszą w XXI - ym. Czy nadal pozostanie jedyną?"


HENRYK TARKOWSKI - RZEŹBA
Dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym nie ma martwego sezonu. W niedzielę 16 stycznia 2000r w Galerii Dzwonnica odbyło się otwarcie wystawy rzeźby Henryka Tarkowskiego.
Ten dziewięćdziesięcioczteroletni dziś twórca, nie mogący wziąć osobiście udziału w otwarciu wystawy, jest absolwentem Szkoły Rzemiosł Budowlanych w Kazimierzu.
Wystawa bedzie czynna do końca kwietnia.
Wkrótce więcej szczegółów.


HOLENDERSCY FILMOWCY W KAZIMIERZU

 Reżyser Jan van den Berg - w środkuDom Architekta SARP stał się bazą wypadową holendersko - polskiej ekipy filmowców, raelizujących w okolicach Janowca i Baranowa /Sobieszyn/ fabularyzowany dokument pod roboczym tytułem "Taming the flat"- /Ujarzmianie powodzi - S.K./
Jest to opowieść o krajobrazie, przyrodzie, wsi. O konflikcie między potrzebą zachowania niknących wartości przyrodniczych, a zabezpieczeniem potrzeb lokalnej społeczności . Do powstania filmu zainspirował reżysera jego brat - będący architektem krajobrazu.Trafił on ana lubelszczyznę ok. dwa lata temu w związku z partnerstwem woj.lubelskiego z prowincją Haiderland w Holandii.
Fabuła filmu dotyczy właśnie takiego miłośnika przyrody, który chce zachować unikalne walory rozlewisk rzeki zalewajacej co jakiś czas ziemię uprawną, przynosząc rolnikom straty. Jego pomysłem jest, aby przesiedlić część rolników w inne miejsce. To właśnie stanowi trzon konfliktu. Radykalizm, a może nawet fanatyzm architekta przegrywa z rzeczywistością. Z mentalnością polskiego chłopa. Musi więc odejść. Jego dzieło udaje się dokończyć na drodze kompromisu z miejscową ludnością jego młodszemu koledze. Fabuła ta w zasadzie służy jedynie ukazaniu piękna unikalnego krajobrazu wiepszańskich rozlewisk, jakich już prawie niema we współczesnej Europie, a nad ochroną których zastanawia się wielu ekologów.
W filmie wystąpią aktorzy; Belg - Jan Decleix /gł. rola w "Charakterze"/ oraz Frank Rigter i Joop Vissner. Z polskich aktorów m. innymi; Karolina Wajda, Jan Żarnecki, Joanna Furmaga, Jan Jurewicz i Lech Dybik. Reżyserem filmu jest Jan van den Berg /na zdjęciu w środku/.
Film będzie prawdopodobnie pokazany w programie tegorocznego Lata Filmów w Kazimierzu. S.K.
 Pałac w Sobieszynie  Ten fragment Sobieszyna znajdzie się zapewne w filmie  Kościół w Sobieszynie
 Statyści przed sklepem, w którym jest kręcona część zdjęć  Psia pogoda skłoniła Karolinę Wajdę do szukania schronienia ww wnętrzu sklepu  Czujne oko reżysera wychwyciło natychmiast intruza -:))) Po zapoznaniu się lody stopniały
 Jan van den Berg interesował się również prywatnie, jakie problemy ma obecnie polski rolnik  Ostatnie wskazówki  Joanna Furmaga /z prawej/ marzła jak wszyscySPOTKANIE ARCYBISKUPA JÓZEFA ŻYCIŃSKIEGO
Z CZŁONKAMI KAZIMIERSKIEGO KLUBU ROTARY

W piątek 3 grudnia 1999r. w siedzibie Kurii Metropolitalnej ks. arcybiskup metropolita lubelski Józef Życiński przyjął członków Kazimierskiego Klubu Rotary. W trakcie spotkania przedstawione zostały; historia powstania i aktualne formy działalności Klubu oraz jego członkowie.
Arcybiskup Józef Życiński ze swej strony przypominiał, że już papież Paweł VI przejawiał zainteresowanie ruchem rotariańskim, widząc w nim źródło czynienia dobra i niesienia pomocy potrzebującym, jak również podejmowania działań w duchu Ewangelii. Stąd też, na zakończenie wyraził zadowolenie ze spotkania, jako dającego możność pełniejszego poznania celów i sposobów działania klubów rotariańskich. Po wręczeniu symbolicznych upominków i krótkiej modlitwie w kaplicy Ks. Arcybiskup dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej Klubu:
"Dzieląc radość spotkania, dziękuję gorąco za otwarcie na potrzeby środowiska i działania , w których ujawnia się wrażliwość Waszych serc. Błogosławię na świadectwo dobroci i prawdy" Józef Życiński
 S.K.