Strona główna
Kazimierz Dolny
Aktualności
Kronika wydarzeń
Galerie i wystawy
Hotele, Pensjonaty
Bary, Restauracje
Trasy turystyczne
Historia, Zabytki
Miasta partnerskie
Urząd Miasta
Archiwum
Linki, sznurki, troczki..

prowadzenie strony
i zdjęcia:
Stefan Kurzawiński

Głosuj na naszą stronę w
Kaboom Top WWW
Plus! Minus! Głosuj! Serwis Internetowy Kaboom! Serwis Internetowy Kaboom - Kaboom Top WWW

© Copyright by
STUDIO Art & Design


ARCHIWUM - KSIĘGA VII
WALNE ZGROMADZENIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ KAZIMIERZA
Po kilku latach niedowładu organizacyjnego, Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza powołało nowy Zarząd, na który mocą uchwały nałożono zadania zmierzające do zlikwidowania zaistniałych nieprawidłowości i przygotowania w statutowym terminie Walnego Zgromadzenia Członków.
Zarząd ten, działając pod kierunkiem Marty Dymińskiej /na zdjeciu z lewej/ doprowadził do uregulowania stanu formalno - prawnego Towarzystwa oraz zgodnie z uchwałą zwołał Walne Zgromadzenie, na którym dokonano wyboru nowych władz.
Walnemu Zgromadzeniu przewodniczył Ryszard Kosioł. Prezesem nowego zarządu Towarzystwa został Tadeusz Michalak. Wkrótce podamy pełny skład nowych władz oraz podstawowe założenia działalności Towarzystwa.WYŻSZA UCZELNIA W KAZIMIERZU
SPICHLERZE SZTUKI - CENTRUM ARTYSTYCZNE
Fakt, bowiem tak to już można określić, że od września b.r. w Kazimierzu Dolnym powstaje wyższa uczelnia o profilu artystycznym - jest dość powszechnie znany. Pisano już na ten temat wielokrotnie m.innymi w prasie regionalnej.
Zapadły ostatnie decyzje administracyjne. Dyskutowane są jedynie problemy techniczne. Jednym z nich stało się nazewnictwo, które od czasu podjęcia inicjatywy ulegało, co zrozumiałe pewnej metamorfozie. I tak od "Kolegium Sztuk Pięknych", poprzez "Collegium Artis - Międzynarodowe Centrum Sztuki" doszło do "Spichlerze Sztuki - Centrum Artystyczne". Ta ostatnia nazwa, o ile się ostanie, wydaję się w największym stopniu nawiązywać do kazimierskich korzeni - nie ma bowiem w Polsce drugiego miasteczka, które mogłoby konkurować z Kazimierzem na polu tradycji artystycznych.
W trakcie przeprowadzonych rozmów dziekan Wydziału Artystycznego UMCS prof. art. graf. Grzegorz Mazurek oraz kanlerz nowej uczelni Jerzy Zieliński obiecali, że w niedalekiej przyszłości w naszej witrynie będzie mogła ukazać się pełna informacja o założeniach programowych, warunkach rekrutacji, terminach egzaminów itp. Przewiduje się, że będzie to możliwe w marcu - kwietniu b.r.
S.K.


NIEZWYKŁA ZIMOWA PRZYGODA
Z PRZYRODĄ I PLASTYKĄ

Karol Kowalczyk wykonał po prostu swój autoportretMuzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym, pod kierunkiem Wiktora Kowalczyka, wyróżnia się spośród innnych placówek muzealnych jedną znamienną cechą; niezależnie od eksponowania ciekawych zbiorów, prowadzi również działalność dydaktyczną. Nie jest to dziełem przypadku. Należy bowiem pamiętać, że zwiedzane jest ono przede wszystkim przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym, a wiadomo przecież jak tę kategorię widzów łatwo zniechęcić, a często utracić prezentując wyłącznie nadmiernie poważny program.
Podczas minionych ferii zimowych zostały zorganizowane / już po raz drugi / zajęcia plastyczne poprowadzone przez artystę plastyka panią Zofię Karpińską - dyrektorkę Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Dzieci i młodzież z kazimierskiego przedszkola oraz szkół podstawowych w Bochotnicy i Kazimierzu Dolnym a także miejscowego gimnazjum, wykonały prace techniką kolażu n.t. "Łąka" oraz kolografii n.t. "Portret ze zwierzątkiem".
Wernisaż wystawy na którym zaprezentowano 45 prac autorstwa 29 młodych twórców odbył się w sobotę 4 marca 2000r. Prezentowane prace ukazują dużą wrażliwość autorów, a często zaskakują wręcz trafnością środków wyrazu i dojrzałością w przekazaniu własnych impresji.
Prezentowane na wystawie prace wezmą udział w tegorocznym XXII biennale twórczości dzieci i młodzieży w Toruniu i będą prezentowane w dwóch kategoriach; "Opowiem wam o swoim kraju" oraz "Nasz świat w nowym millenium"
Wystawa w Muzeum Przyrodniczym czynna będzie do końca kwietnia b.r.